Wall Street Journalin D -konferenssissa Eve Ensler peräänkuulutti kuluttajia vaatimaan laitteita, jotka ovat rape-free.

Taustalla on tosiasia, että monissa raaka-aineiden lähdemaissa, kuten Kongossa, monet naiset joutuvat raiskausten uhreiksi ja raiskausta käytetään maiden sisäisissä konflikteissa systemaattisena aseena väestöä vastaan.

Ensler ja hänen perustamansa V-Day -liike vaativatkin konlfiktialueiden raaka-aineista hyötyviä elektroniikkavalmistajia ottamaan vastuuta ja tuomaan taloudellisella vallallaan suojaa paikalliselle väestölle. Ansioituneet teknologiavalmistajat voisivat vastineeksi saada tuotteisiinsa merkinnän raiskausvapaudesta, joka toisi imagollista kilpailuetua verrattuna passiivisten valmistajien tuotteisiin.