PEW Internet & American Life -projektin tuore Digital Footprints -raportti paneutuu ihmisten verkkoidentiteettien hallintaan. Ohessa aamulla tekemäni pikapoiminnat henkilökohtaisilla huomioilla terästettynä. Nostakaa toki omia havaintojanne vaikka kommenteissa tai paiskatkaa linkillä jos pureskelette tutkimusta omassa blogissanne.

Heti alkuun täytyy harmitella, ettei 2.737 henkilön otokseen ei ole kelpuutettu alle 18-vuotiaita ja ikäryhmiä ei ole eritelty tuloksissa kovinkaan kattavasti, mutta mennään nyt näillä mitä annetaan.

Tutkimuksen mukaan 47 % yhdysvaltalaisista netinkäyttäjistä on etsinyt tietoa itsestään verkosta, mutta vain 3 % tarkkailee online-imagoaan säännöllisesti. Tunnustan itse harrastavani egohakuilua säännöllisesti, mutten systemaattisesti. Syötän viikon aikana nimeni kerran tai pari eri sivustojen ja palvelujen hakukenttään, mikä tuottaa yllättävän tasaisesti uusia tuloksia.

Omat yhteystietoni olen pyrkinyt pitämään myös avoimilla sivuilla. PEW:n kyselyyn vastanneista puolestaan noin kolmannes että verkosta löytyy heidän koti- ja sähköpostiosoitteensa, kotinsa puhelinnumero ja tieto työnantajasta. Lähes yhtä moni kertoo, ettei tiedä löytyykö heistä vastaavia tietoja verkosta.

Veikkaanpa, että erinäisten verkostopalvelujen suosion myötä yhteystietojen saatavuus verkossa moninkertaistuu lähivuosina.

Vastanneista joka neljäs kertoo, että heidän nimensä yhdityy verkossa heitä esittävään valokuvaan tai johonkin ryhmään tai järjestöön. Vain harvat ilmoittivat, että heidä poliitisen kantansa, kännykkänumeronsa tai heitä esittäviä videoita löytyy netistä.

Itsestäni löytyy yllämainituista muut tiedot paitsi poliittinen suuntaus (joka on kieltämättä itsellänikin vielä vähän hakusessa :D)

Mielestäni on mielenkiintoista on, että vain 60 % tietoa etsivistä löytää itseensä liittyviä tietoja, mikä indikoi, että edelleenkään aika monet eivät ole koskaan laittaneet (avoimeen) verkkoon mitään itseään koskevia tietoja. Tämä ei titetenkään tarkoita, etteikö muiden luomaa tietoa verkosta löytyisi - monien hakutaidot kun rajoittuvat siihen Goolen peruskenttään.

87 % tietoa löytäneistä oli sitä mieltä, että heistä löytyvä tieto on jotakuinkin validia. Neljällä prosentilla oli huonoja kokemuksia johtuen verkossa olevasta heitä käsittelevästä väärästä tai nolosta tiedosta.

Tulosten perusteella raportissa eritellään neljä ryhmää:
  • Luottavaiset ja luovat (confident creatives, 17 % vastaajista) on pienin ryhmä, johon tyypillisesti kuuluu nuoria aikuisia, jotka lataavat verkkoon sisältöjä. Hei eivät ole erityisen huolestuneita heitä käsittelevän tiedon löytymisestä verkosta, mutta kuitenkin tietoisesti rajoittavat heitä koskevan henkilökohtaisen tiedon olemassaoloa ja saatavuutta.
  • Huolehtivat  ja varovaiset (concerned and careful, 21 %) ovat huolissaan heistä löytyvästä tiedoista ja proaktiivisesti rajoittavat heitä koskevan informaation joutumista verkkoon.
  • Huolestuneet sivustakatsojat (worried by the wayside, 18 %) suhtautuvat jokseenkin kielteisesti heistä verkossa olevaan tietoon, mutteivat tee mitään rajoittaakseen tiedon määrää tai saatavuutta.
  • Huolettomat sivustakatsojat (unfazed and inactive, 43 %) on selkeästi suurin ryhmä, jonka jäsenet eivät ole huolestuneita heistä löytyvistä tiedoista, ja jotka eivät millään tapaa pyri kontrolloimaan heistä löytyvää informaatiota.

Korkeammin koulutetut vastaajat pyrkivät hallitsemaan muita enemmän ammatillista identiteettiään myös verkossa. Jopa 18% työssäkäyvistä alemman korkeakouluasteen suorittaneista ilmoitti, että heidän työnantajansa odottaa jonkinlaista itsensämarkkinointia verkossa.

Viidennes työssäkäyvistä aikuisista ilmoitti, että heidän työnantajallaan on ohjeistus siitä kuinka työnantajien on sopivaa esiintyä verkossa - ohjeissa mainitaan myös toiminta henkilökohtiasessa blogissa tai muilla verkkosivuilla. Tämä politiikka ei taida olla vielä kovin yleistä Suomessa?

Ja loppuun vielä muutama luku siitä, millaista tietoa ihmiset etsivät toisistaan:
  • 72% vastaajista oli etsinyt yhteystietoja verkosta.
  • 37% oli etsinyt verkosta tietoja jonkun toisen ammatillisista saavutuksista kiinnostuksen kohteista.
  • 33% oli etsinyt jokun profiilia verkostoitumispalveluista (sosiaalisista tai ammatillisista)
  • 31% oli etsinyt jonkun valokuvaa
  • 31% oli etsinyt tietoa jonkun toisen tekemistä kiinteistökaupoista, avioeroprosessista, konkurssista tai vastaavista.
  • 28% oli etsinyt tietoa jonkun henkilökohtaisista taustoista.

Pew Internet & American Life Project. 2007. Digital Footprints: Online identity management and search in the age of transparency. (pdf)

***

Lisäys: Aihetta käsitellään myös Procom-blogissa.