Common Craftin väki selittää meille selkoenglanniksi mitä on RSS:

                                                           

***

RSS selitettynä suomeksi: Wikipedia & KVG