Koostumukseni:

  • Poliittinen 44 %
  • Sosiaalinen 28 %
  • Tieteellinen 28 %

"Kunnon kansalainen -testissä ei etsitty oikeita vastauksia. Vastausvaihtoehdot on tehty siten, että yhdessä vastauksessa korostuu tiedollinen, toisessa poliittinen ja kolmannessa yhteisöllinen näkökulma..."

[via: skrubu]