Skrubussa tänään ollut viikkovitonen vaivaa aivoja viidellä kysymyksellä blogeista. Tässäpä mennään:
 1. Pitääkö blogissa olla kommentointimahdollisuus?
  – Ehdottomasti, sosiaalinen kontakti on blogien kantava voima. En kuitenkaan menisi yksioikoisesti riistämään blogin arvoa niiltä sääntöä rikkovilta bloggajilta jos he osallistuvat muuten blogosfäärin toimintaan.

 2. Voiko blogin määritellä sen sisällön kautta?
  Onko joku sisältö blogimpaa kuin jokin toinen?

  – Blogeja voi jakaa eri tyyppeihin sisällön pohjalta, mutta en lähtisi nimeämään mitään sisältöä edellytykseksi blogille. Ehkä ainoana sisältöön liittyvänä tekijänä korosta sitä, että bloggaaja tekee itse sisällölliset valintansa ja edustaa kirjoittajana ennenkaikkea itseään.
   Blogi itsessään ei aseta sisällöllisiä rajoja ja mielestäni kaikki sisällöt sopivat blogeihin. Jos jokin tekee jostain sisällöstä blogimpaa kuin toisesta, niin se johtunee siitä, että valtaosa bloggaajista tallaa muiden viitoittamalla tiellä. Bloggausvälineet eivät vielä mahdollista todellista itsensä toteuttamista.

 3. Mikä siis on blogi? Mitä sanalla tarkoitetaan?
  – Blogi on käsite, jota ei ole järkevää määritellä vain yhdestä näkökulmasta, vaan sitä tulee tarkastella niin teknisesti kuin sosiaalisena ilmiönä. Se on verkkosivusto, johon bloggaajan (myös ryhmä) henkilökohtaisesta perspektiivistä tuottama sisältö arkistoidaan lokimaisessa muodossa tuorein ensin. Blogi on suunnattu muiden ihmisten luettavaksi ja siinä on toimintoja, jotka tukevat ihmisten vuorovaikutusta niin blogin sisällä kuin blogien välillä. Hypertekstuaalisuus on olennainen osa bloggaamista ja samalla myös blogia.
   Blogosfääriin kuuluminen edellyttää mielestäni julkisuutta (kaikki voivat lukea) ja muiden bloggaajien huomioimista linkittämällä tai kommentoimalla. Blogi voi olla myös rajattu pienen ryhmän luettavaksi, eli yritysten sisäiset blogit ovat blogeja vaikka eivät olisikaan kontaktissa blogosfääriin.

 4. Tuleeko blogin määritelmä muuttumaan vuosien mittaan vai tuleeko sana blogi aina tarkoittamaan samaa kuin mitä se tänään tarkoittaa?
  – Teknologian ja ohjelmistojen kehittyessä blogien toiminnot kehittyvät ja monipuolistuvat, joten varmasti myös blogin määritelmäänkin liitetään tulevaisuudessa konventioita, jotka tuntuvat nyt vierailta.
  Tosin perusidea säilyynee samana, kysehän on ihmisen mahdollisuudesta olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa verkon välityksellä ja siinä sivussa toteuttaa itseään julkaisemalla haluamiaan sisältöjä enemmän tai vähemmän globaalille yleisölle... äh, tämä määritelmä kyllä sopii melkein mihin tahansa Web2.0-haihatteluun...

 5. Ovatko blogit ohimenevä villitys? Tylsyykö kynä, ruostuuko sanan säilä? Väsyvätkö lukijat?
  – Blogit tuskin enää häviävät, mutta mikään täydellinen ratkaisu ne eivät ole. Tulee vielä jotain uutta ja vaivattomampaa, joka täyttää samoja tarpeita mitä blogit, jotka tarjoavat nyt ihmisille oman tilan, jonne he voivat juurruttaa omaa (netti)persoonaansa ja jossa he voivat kommunikoida omilla ehdoillaan muiden kanssa. Blogeille on vielä olemassa valtava potentiaalinen yleisö, joten tuskin se heistä on kiinni.
  Uskon etenkin ns. teema- ja asiantuntijablogien elinvoimaisuuteen nykyiselläkin formaatilla, mutta päiväkirjabloggaamisen sen sijaan uskon kehittyvän vielä voimakkaammin jonnekin Windows Live Spaces kohtaa Scrapblogin -tyylisten multimediapläjäyspalvelujen suuntaan.


Äsh, nyt tuli lähtö vieraalta koneelta ja Vuodatus ei mahdollista luonnoksen tekemistä. Päivittelen tätä vielä jos jotain tulee mieleen.

Edit: Pari lisäystä. En vieläkään tyytyväinen, mutta taas pitää mennä.