Hesari julkaisi jutun suomalaisista blogeista ja luonnollisesti metabloggaajat reagoivat, olen keräillyt Delicious-palveluun linkkejä eri puolilla käytävään keskusteluun.

Näin karkeasti lonkalta summattuna bloggaajien (joiltain osin myös itseni) esittämän kritiikin joukosta voidaan nostaa seuraavia tuntoja:
  • Hesarin juttu yksinkertaisti liikaa mitä bloggaaminen on tai niputti bloggaajat liian homogeeniseksi ryhmäksi.
  • Jutussa esitetyt odotukset ja oletukset kansalaisjournalismista ovat journalismille asetettujen odotusten ja oletusten vinouttamia, eivätkä siten kuvanneet kansalaisjournalismia ilmiönä riittävän tarkasti.
  • Juttu ei huomioinut realistisesti kansalaisten verkkokirjoittamisen roolia suomalaisessa mediaekosysteemissä tai suorastaan väheksyi sitä.
  • Jutussa viitattiin johonkin epämääräiseen "lupaukseen", joka blogeista on annettu, ja siihen että bloggaajat ovat pettäneetettä bloggaajat eivät ole täyttäneet tätä lupausta, vaikka monien mielestä tulevaisuusvisio, johon jutussa viitataan on monilta osin toteutunut.
  • Jutussa käytetty terminologia on väärä.
  • Jutussa Blogilistaa ja sen tilastoja käytetään esimerkkinä tavalla joka antaa vääristyneen kuvan suomalaisesta blogosfääristä ja siihen kuuluvien blogien määrästä.
  • Jne.

Tässä vaiheessa on pakko sanoa, että en ole ikinä törmännyt minkään asian harrastajaan saati sitten asiantuntijaan, joka olisi pitänyt toimittajan päivälehdessä julkaistua juttua hänen intohimonsa kohteesta näkökulmiltaan niin monipuolisena, terminologialtaan virheettömänä ja sisällöllisesti niin asiantuntevana, etteikö hän löytäisi siitä virheitä, joita asiaan samalla tunteenpalolla paneutumaton toimittaja ei vain voi tunnistaa.

Edellisellä en tarkoita sitä, että että juttu olisi ollut täyttä roskaa ja kritiikkiä esittävät bloggaajat täysin oikeassa.

Tässä tapauksessa on nimittäin myös niin, että kriitikoilla ei ole täysin yhtenevää kantaa myöskään siitä miten termejä tulisi käyttää ja miten bloggaamista pitäisi kuvata tai mitä kansalaisjournalismi tarkoittaa, joten suotaneen pieni liikkumavara myös asiasta kirjoittavalle toimittajalle.

Bloggaajien omien määritelmien puutteelisuus ei myöskään tarkoita, että Hesarissa ollut juttu olisi ollut virheetön ja kriitikot väärässä.

Olen viime vuosien aikana lukenut opintojen ja työn puolesta monta kottikärryllistä aihepiiriä sivuavia akateemisia artikkeleja, lehtijuttuja ja blogipostauksia, enkä voi sanoa, että missään olisi vielä esitetty vedenpitävää vastausta edes siihen miten blogi loppujen lopuksi määritellään tai mitä "kansalaisjournalismi" oikein tarkoittaa. Journalismin määrittelystäkin löytyy nyanssieroja kulttuurien välillä ja sisällä, vaikka asiaa on tahkottu huomattavasti pidempään.

Pointtini siis on, että kun ei kerran puhuta luonnontieteellisistä vakioista, niin tämänkaltainen keskustelu ja kritiikki on varsin tervettä. Kuten blogosfäärissä on jo huomattu, niin yksi keskustelukierros ei vielä kesää tee, vaan käsitteet ja niiden määrittelyt vakiintuvat vasta vuosien saatossa. Siinä ohessa ja sen jälkeenkin ehdimme vielä nähdä monta lehtijuttua, tieteellistä artikkelia ja blogipostausta, joista kaikki eivät ole samaa mieltä.

Enkä nyt sano, että nyt äänessä olevat olisivat niitä, jotka sanamuodoista päättävät, sillä samaa keskustelua käydään myös muissa maissa ja valitettavasti englanniksi käydyillä keskusteluilla näyttäisi olevan pisimmälle kantavat vaikutukset. Tämä ei tarkoita, etteikö kulttuurisidonnaisia määritelmiä voisi syntyä tai että tämänpäiväinen keskustelu olisi turhaa – päinvastoin, keskustellaan toki lisää.

Omalta osaltani päivän antoisimmat kommentit löytyivät bloggaajien reaktiota turhankin yksinkertaistaen moittineen Tuomo Björkstenin postauksen kommenteista, missä Tuomon sekä nimimerkki Koon täsmällisemmät argumentit selkeyttivät minulle parhaiten miksi termin "kansalaisjournalismi" käyttö herättää monissa journalisteissa hylkimisreaktion ja mihin kysymyksiin määrittelyssä pitää vastata.

Lisäksi suosittelen Hesarin toimittaja Jussi Ahlrothin vastakommenttia kollegansa juttuun sekä Jere Majavan omassa blogissaan suorittamaa pohdintaa. Lisäys: Sekä tietysti Lehteä.


Lisäys 2:
Aivan kuten bloggaajat reagoivat kun heistä puhutaan, on nyt jutun tehnyt toimittaja Esa Mäkisen vuoro olla puolustuskannalla. Tätäkin kirjoitusta siteerataan.