EU on uudistamassa vuodelta 1986 peräisin olevaa koe-eläindirektiiviä. Tavoitteena on tarkentaa koe-eläinten hyvinvointia ja geenimuunneltujen eläinten käyttöä koskevia säännöksiä.

Aiheen tiimoilta EU järjestää kansalaisilleen netissä kyselylomakkeen-muodossa olevan avoimen kuulemisen, jonka kautta kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa säännösten luomiseen. Kysely päättyy 18. elokuuta 2006.


"Komissio hyödyntää tässä kuulemisessa annettuja vastauksia laatiessaan direktiivin 86/609/ETY tarkistusta, jolla pyritään parantamaan eläinten hyvinvointia ja sisämarkkinoiden toimintaa eläinkokeiden alalla. Kun komissio on hyväksynyt direktiiviehdotuksen, se lähetetään Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyyn uusia direktiivejä annettaessa sovellettavan menettelyn mukaisesti. Menettely käynnistyy vuoden 2007 alussa ja kestää mitä todennäköisimmin vähintään kaksi vuotta."
[lue lisää: pdf-tiedote - http://ec.europa.eu/environment]