Toronton yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan nuorten pikaviestimissä käyttämä epämuodollinen ja erilaisia lyhenteitä vilisevä kirjoitustapa ei heikennä heidän kykyään hallita koulussa oppimaansa kielioppia.

The study finds that instant messaging language does mirror patterns in speech, but that teens, surprisingly, are actually using a fusion of different levels of diction. Teens are using both informal forms that their English teachers would never allow, yet they also use formal writing phrasing that, if used in speech, would likely be considered “uncool.” [lisää]

Tutkimukseen osallistui 70 torontolaista teiniä.
(via Slashdot)