Luvassa lisää kyselyitä. Tällä kertaa kartoitetaan käsitteiden "tietokone" ja "tieto- ja viestintäteknologia" vastavuoroisuutta.

Saate:

"Pyydämme sinua vastaamaan oheiseen lyhyeen Korppi-kyselyyn, jolla kartoitetaan sitä, voidaanko käsitteitä tietokone ja tieto- ja viestintäteknologia käyttää tulevassa tutkimuksessa vastavuoroisesti. Tätä alkukartoitusta pyritään tekemään useassa eri Euroopan maassa.

Kartoitus liittyy eurooppalaiseen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä, erityisesti teknologian integroitumista koulutuskäytänteisiin tarkastelevaan arviointihankkeeseen. Hanketta koordinoi Prof. Jan Elen Leuvenin yliopistosta Belgiasta.

Kysely toteutetaan kahdessa osassa siten, että nyt on vastattavissa ensimmäinen osa ja parin viikon kuluttua lähtämme uuden viestin, jossa pyydämme vastaamaan kyselyn toiseen osaan. Voit vastata joko molempiin tai vain toiseen kyselyyn. Toki toivomme, että vastaat molempiin, niin saamme
laajemman aineiston myös täältä Suomesta mukaan hankkeeseen.

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu täysin anonyymisti ja vastaaminen vie aikaa vain pari minuuttia."