Ylen vaalikoneen kysymys 24: "Yleisin asepalvelusaika on 6 kuukautta. Siksi myös siviilipalveluksen kestoa täytyy lyhentää nykyisestä 13 kuukaudesta."

"Siksi"?

Minä kannatan siviilipalvelusajan lyhentämistä, mutta en siksi, että yleisin asepalvelusaika olisi 6 kuukautta.

Olenko nyt väittämän kanssa täysin samaa mieltä vai täysin eri mieltä? Vai ehkä jokseenkin eri mieltä, vai jokseenkin samaa mieltä?

En osaa sanoa.