En pidä termistä "mikroblogi", jolla viitataan Jaikun ja Twitterin kaltaisiin palveluihin, joissa verkostoituneet käyttäjät kommunikoivat avoimesti keskenään lyhyiden viestien avulla.

Vaikka "mikroblogi" kuvaa tietyllä tapaa osuvasti palveluissa vallitsevaa julkaisukulttuuria, on blogin ja "mikroblogin" välillä perustavanlaatuinen ero: riippuvuus yhdestä ja tietystä palveluntarjoajasta. Siinä missä bloggaaminen on sosiaalisena toimintana varsin vapaa konsepti, "mikrobloggaaminen" on sitoutumista tiettyyn tuotteeseen.

Blogosfääri ei jumiudu jos vaikkapa Blogger kaatuu, sillä pystyyn jää lukuisia muita palveluja, joihin hajautuneet kirjoittajat (ja kommentoijat) pitävät verkostoa pystyssä. Kaatunut Jaiku-serveri puolestan tarkoittaa totaalista radiohiljaisuutta. Bloggaajaverkoston dynamiikka ei muutu jos joku päättää vaihtaa julkaisualustanaan oleen Bloggerin Wordpressiin – hyppäämällä Jaikusta Twitteriin, tekee mikrobloggaaja selkeän pesäeron aikaisempaan verkostoonsa.

Pystyisivätkö mikroblogiverkostot jossain vaiheessa saavuttamaan blogosfäärin kaltaisen vakauden ja tuotemerkkiriippumattomuuden, alustojen aidosta ristiintoimivuudesta puhumattakaan?

Jos tämän kaltaiset kysymykset kiehtovat, niin suosittelen lukaisemaan TechCrunchin "Twitter Can Be Liberated - Here’s How" -postauksen. Sekään ei anna vielä vastausta haikailemaani eri palvelujen välillä tapahtuvaan viestintään, mutta jo yhdenkin palvelun muuttuminen riippumattomammaksi olisi hieno suuntaus.